Reklamacje

Uwzględniamy reklamacje w przypadku naliczenia niewłaściwej ceny, niezastosowania odpowiedniego rabatu, pomyłki w dostawie, fizycznego defektu książki, niezgodności zawartości przesyłki z fakturą. Reklamacje dotyczące błędów na fakturach korygujemy niezwłocznie odpowiednim dokumentem. Pomyłki w dostawie korygujemy poprzez dostawę właściwej książki. W przypadku defektu książki niezwłocznie zamawiamy u wydawcy egzemplarz wolny od wad lub uszkodzeń. Wykryte przez Państwa błędy w treści książki ( np. brak stron, podwójne strony, niewłaściwy druk etc. )  są podstawą do wymiany danej książki.